واعظی: مصوبه قبلی درباره حرم ها و اماکن مقدسه تا ۱۵ اردیبهشت تمدید گردید

به گزارش آذر رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار داشت: بر طبق مصوبه ستاد ملی و برای جلوگیری از شیوع و انتقال ویروس کرونا، مصوبه قبلی ستاد درباره حرم ها و اماکن مقدسه تا 15 اردیبهشت تمدید گردید.

به گزارش آذر به نقل از مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور درباب تصمیم ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا درباب حرم ها و اماکن مقدسه اشاره کرد: این گونه تصمیمات در ستاد ملی بر طبق نظر کارشناسی کمیته های تخصصی ذیربط و شرایط کنترل بیماری و نقش تجمعات در گسترش آن، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اتخاذ می شود و در جلسه روز یکشنبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تصمیم قبلی ستاد در رابطه با حرم های مطهر و اماکن مقدسه تا ۱۵ اردیبهشت تمدید گردید، البته بازگشایی هرچه سریع تر اماکن بویژه در ماه مبارک رمضان که ماه دعا و عبادت است آرزوی همگانی است.
وی روز دوشنبه در واکنش به بازتاب ناقص تصمیمات جلسه روز یکشنبه ستاد ملی مقابله با کرونا در بعضی از رسانه ها در مورد حرم های مطهر و اماکن مقدسه اشاره کرد: بر طبق مصوبه ستاد ملی و برای جلوگیری از شیوع و انتقال ویروس کرونا، مصوبه قبلی ستاد درباب حرم ها و اماکن مقدسه تا ۱۵ اردیبهشت تمدید گردید و برای بازگشایی و یا ادامه روند فعلی پس از این تاریخ بر طبق شرایط بیماری و ارزیابی وزارت بهداشت از شرایط، تصمیم گیری خواهد شد.

منبع: