انشقاق در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات؛ جلسات جداگانه موسوی لاری با اعضای شورا

به گزارش آذر بعضی از اعضای شورایعالی سیاستگذاری اصلاحات در حال تدارک جلساتی با حضور موسوی لاری و دیگر بزرگان اصلاحات برای یافتن راهکاری برای اصلاح ِ اصلاحاتند.
به گزارش آذر به نقل از مهر، بعد از استعفای موسوی لاری، نایب رییس شورایعالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در ابتدای هفته جاری، حجم انتقادات نسبت به این تشکیلات به صورت قابل ملاحظه ای در رسانه های این جریان افزایش پیدا کرد. روزنامه اصلاح طلب اعتماد در گزارش امروز خود با عنوان «به سوی اصلاح اصلاحات» به استعفای موسوی لاری اشاره کرده و نوشت: شکستِ اصلاح طلبان در انتخابات دوم اسفند ۹۸ اما به واقع پای صندوق رأی رقم نخورد. آنها اگر شکست خوردند، بخشی به عملکرد بد خودشان در سال های گذشته باختند و بخشی مهم تر، به این علت قافیه را به رقیب باختند که مطالبات پایگاه رای شان به واسطه شعارهایی که از جانب کاندیداهای غیر اصلاح طلب موردحمایت اصلاحات مطرح شده بود، بالا رفت. اعتماد همینطور نوشته است: اصلاح طلبان از آنجائیکه خودشان مستقیم رئیس دولت و مجلس نبودند، وقتی وارد میدان عمل شدند، نتوانستند همه آنچه دیگران شعارش را سر داده بودند، عملیاتی کنند. این شد که هر روز فاصله میان پایگاه رأی اصلاحات و اصلاح طلبان بیشتر و بیشتر شد تا اینکه در بزنگاه اسفند ۹۸ که مطابق الگوی پرش چند گامِ اصلاحات از خرداد ۹۲، نوبتِ «تکرار» مجلسِ امید بود، دیگر خبری از آن «تکرار» نشد. اعتماد با تاکید بر لزوم بازسازی گفتمانی اصلاح طلبان افزوده است: این بازسازی گفتمانی، پیش و بیشتر از هر چیز نیازمند روح تازه و نیرویی جوان و پویاست و این مهم محقق نمی گردد مگر با خالی کردن میدان از جانب قدیمی ها برای جوانان و به نفع جوانی و پویایی اصلاحات. ارگان رسمی قائم مقام حزب اعتماد ملی با اشاره به متن استعفای موسوی لاری خطاب به رئیس شورایعالی سیاست گذاری تاکید می کند: این نامه اما درحالی خطاب به محمدرضا عارف نوشته شده که شنیده های «اعتماد» از دفتر رئیس بنیاد ایرانیان، از دلخوری نسبی عارف از فضای سیاسی حاکم بر کشور حکایت دارد. اعتماد اطلاع داده است: پیگیری های «اعتماد» از چند عضو شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هم از این حکایت دارد که آنها در حال تدارک جلساتی با حضور موسوی لاری و دیگر بزرگان اصلاحات برای یافتن راهکاری برای اصلاح ِ اصلاحاتند و احتمالاً تا آخر هفته جاری، بیشتر از این از اصلاحِ اصلاحات خواهید شنید. اعتماد همینطور نوشته است: همین روز گذشته حزب اتحاد ملت جلسه ای مهم برگزار کرده تا ابعاد مبحث را دقیق تر بررسی کند. با این حساب، اصلاح طلبان دست کم تا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، بیشتر از یک سال فرصت دارند تا فکری به حال اصلاحات کنند و طرحی نو برای اصلاح امور اصلاحات و مملکت دراندازند.