جهانگیری: سلامت، معیشت و امنیت شغلی کارگران، مسئله مهم اقتصاد ماست

به گزارش آذر معاون اول رئیس جمهور نقش کارگران در پایداری و توسعه کشور را مهم دانست و اظهار داشت: سلامت، معیشت و امنیت شغلی کارگران مساله مهم اقتصاد ماست.

به گزارش آذر به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حساب توئیتری خود ضمن تبریک روز جهانی گارگر، نوشت: مبارک باد روز کارگر بر همه کارگران عزیز، از جایگاه و نقش کارگران در پایداری و توسعه همه جانبه کشور همیشه باید سخن گفت و در این وضعیت کرونایی بیشتر و جدی تر.
وی در ادامه مطلب خود آورده است: سلامت، معیشت و امنیت شغلی کارگران مسأله مهم اقتصاد ماست. برای تحقق این مهم، دست همبستگی و همکاری به سمت بخش عمومی و بخش خصوصی کشور دراز می نماییم.