هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل جلسه حضوری داد

به گزارش آذر هنوز جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار نشده اما هفته گذشته هیات عالی نظارت مجمع تشکیل جلسه حضوری داد.
مجید انصاری، عضو هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: هنوز جلسات صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل نشده و جلسه مجازی اش هم برگزار نشده است؛ اما در هفته گذشته جلسه هیات عالی نظارت بر مجمع و جلسات برخی کمیسیون های تخصصی به صورت حضوری برگزار شده و در این هفته هم برگزار می شود.