روحانی یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ نمود

به گزارش آذر رئیس جمهور، یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارتخانه های نیرو، کشور و اقتصاد و همینطور سازمان های برنامه و محیط زیست ابلاغ نمود.

به گزارش آذر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارتخانه های نیرو، کشور و امور اقتصادی و دارایی و همینطور سازمان های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست ابلاغ نمود.
بر این اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی» را برای اجرا به وزارتخانه های نیرو، کشور و امور اقتصادی و دارایی و همینطور سازمان های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست ابلاغ نمود.