با تصویب مجلس؛ قوانین نامعتبر در حوزه انتخابات حذف شد

آذر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای طرح لیست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات را تصویب کردند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز( دوشنبه) کلیات و جزئیات طرح لیست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات را تصویب کردند که به سبب ماده واحده آن احکام قانونی حوزه انتخابات مذکور در پیوست این قانون، شامل اینکه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آنها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند.
این گزارش را کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در اجرای ماده ۱۴۳ بخشنامه داخلی مجلس ارائه کرده است.

منبع: