موسوی: ایرانیان در گسستن زنجیرهای تحریم، پهلوان شده اند

به گزارش آذر سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: ایرانیان در گسستن زنجیرهای وابستگی، تحریم و پاندمی جهان پهلوان شده اند.

به گزارش آذر به نقل از مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر با انتشار یادداشتی، فرارسیدن سوم خرداد، سال روز آزادسازی خرمشهر را گرامی داشت.
وی نوشت: بحران ها عیاری برای سنجش ملت ها است. ایرانیان در گسستن زنجیرهای وابستگی، تحریم و پاندمی جهان پهلوان شده اند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اشاره کرد: آفتاب همیشه تابان و نخل های سرو قامت خرمشهر راوی صادق حماسه های آزادی است. ایران با اصالت، اسارت پذیر نیست.
موسوی در آخر مطلب خود آورده است: آزموده را آزمودن خطا است. سال روز شکفتن ققنوس آزادی خرمشهر مبارک.

منبع: