کولیوند در گفت وگو با آذر: مجلس دهم عملکرد قابل قبولی در حوزه تقنینی و نظارتی دارد

به گزارش آذر رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که مجلس دهم با سه فراکسیون تمام تلاش خویش را به کار گرفت تا در حوزه قانون گذاری و نظارتی گام های جدی و موثری بردارد.
محمدجواد کولیوند در گفتگو با ایسنا، با اشاره به عملکرد مجلس دهم بیان نمود: علیرغم این که شاهد می باشیم بسیاری از افراد در خارج از مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها عملکرد مجلس دهم را ضعیف تلقی می کنند، اما از نظر بنده مجلس دهم عملکرد قوی ای داشته و قوانین موثر و نظارت جدی در این مجلس تحقق یافته است.
وی اظهار نمود: مجلس دهم در راه درستی گام برداشت که هم به دغدغه های مقام معظم رهبری چه در زمینه تولید و چه در سایر حوزه ها پرداخت. بعنوان مثال قانون رفع موانع تولید به سرعت و ظرف سه هفته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده که سال های طولانی در مجلس مانده بود در این مجلس نهایی شد و به نتیجه رسید.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مجلس توانست رئیس جمهور را به جلسه علنی بیاورد و پنج سوال از ایشان بپرسد و در نهایت از چهار سوال قانع نشود. در حوزه محیط زیست این مجلس قوانین خوبی را دنبال کرد. به صورت کلی سه فراکسیون ولایی، مستقلین ولایی و امید در این مجلس فعال بوده و هر کدام آزادانه مطالب خویش را مطرح کرده و گاها موضوعات و مسائل مختلف را دنبال کردند.
وی در ادامه خطاب به نمایندگان دوره یازدهم تصریح کرد: عموما منتخبین مردم پیش از ورود به مجلس شورای اسلامی نظراتی ر خصوص اشتغال و معیشت مردم دارد اما زمانی که به مجلس شورای اسلامی وارد می شوند سازوکار مجلس را جور دیگری درک می کنند، اما آنچه که حائز اهمیت می باشد اقتصاد و فرهنگ است که اصلی ترین مقوله کشور به شمار رفته و باید در اولویت مجلس یازدهم باشد. از نظر بنده بحث معیشت، اشتغال و اقتصاد که تولید را در بر می گیرد باید به شکل جدی در مجلس یازدهم دنبال شده و نمایندگان به دنبال تصویب قوانین موثر و نظارت جدی در این عرصه باشند.