کدخدایی در نشست خبری: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی ابهام دارد

به گزارش آذر سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: هنوز ابهاماتی درباره لایحه حذف چهار صفر از پول ملی وجود دارد که باید رفع گردد و بعد از رفع ابهامات اعلام نظر می نماییم.

به گزارش آذر به نقل از مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز در نشست خبری، اعلام نمود: طرح کاهش مجازات حبس تعزیری که ایراداتی داشت که مجلس، ایرادات آنرا را برطرف کرد و عدم مغایرت آن نیز اعلام گردید.
وی اظهار داشت: این طرح در شرایط کرونایی این روزها می تواند کمک کننده باشد.
سخنگوی شورای نگهبان همین طور درمورد اعلام نظر این شورا درباره لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، اظهار داشت: به سبب اهمیت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از رئیس کل بانک مرکزی به جلسه شورای نگهبان دعوت شد که بعد از حدود یک ساعت توضیح در این زمینه، به پرسش های اعضای این شورا نیز پاسخ داد.
وی گفت: هنوز ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که باید رفع گردد و بعد از رفع ابهامات اعلام نظر می نماییم.
تکمیل می شود…

منبع: