عنابستانی: مجلس گرفتار روزمرگی نشود

به گزارش آذر نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: مجلس شورای اسلامی باید اولویت هایی همچون شفافیت، مقابله با فساد و رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم را در دستور کار قرار دهد و گرفتار روزمرگی ها نشود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، علی اصغر عنابستانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی اظهار نمود: قسمتی از بی نظمی مجلس مربوط به جایگاه هیات رییسه است که رفت و آمد آنها موجب بی نظمی در مجلس شورای اسلامی می شود.
وی در تذکری دیگر اظهار نمود: پروسه کار مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه باید به سمت پرداختن به اولویت های کشور به خصوص شفافیت، مقابله با فساد و رسیدگی به معیشت مردم باشد. نباید راه را گم نماییم و گرفتار روزمرگی ها و وقت گذرانی ها باشیم که تاثیری هم ندارد.

منبع: