جوکار : اعضای شورای مرکزی فراکسیون انقلاب هفته آینده انتخاب می شوند

به گزارش آذر عضو هیئت اجرایی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی اظهار داشت: هفته آینده اعضای شورای مرکزی این فراکسیون انتخاب می شوند.

محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان تشکیل جلسه فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مقرر است فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی هفته آینده تشکیل جلسه دهد و در مورد اساسنامه فراکسیون بحث و بررسی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه در این جلسه اساسنامه فراکسیون رأی گیری می شود، افزود: بعد از تصویب اساسنامه فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی، اعضای شورای مرکزی این فراکسیون انتخاب خواهند شد.
عضو هیئت اجرایی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: اعضای شورای مرکزی فراکسیون هم طی هفته آینده جلسه ای برگزار خواهند کرد و اعضای هیئت رئیسه فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی را انتخاب می کنند.