بدهی ۲۰ میلیارد تومانی سازمان جنگل ها برای اطفای حریق هوایی

به گزارش آذر به دنبال تخصیص بودجه از جانب سازمان برنامه و بودجه برای تأمین تجهیزات و خدمات پرداختی به منظور اطفای حریق جنگل ها، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اظهار داشت: با وجود تخصیص اعتبارات جدید به سازمان جنگل ها ما همچنان 20 میلیارد تومان به وزارت دفاع برای اطفای هوایی حریق بدهکار هستیم.

سرهنگ علی عباس نژاد در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: سازمان جنگل ها به جد پیگیر است که تمام افرادی را که در حین اطفای حریق در جنگل ها و مراتع کشور گرفتار لطمه می شوند، بیمه کند. بدین جهت ما در قالب بیمه های بی نام امور درمانی افراد لطمه دیده را پیگیری خواهیم کرد.

وی در ادامه ضمن اشاره به تخصیص اعتبار ۱۵ میلیارد تومانی به سازمان جنگل ها برای اطفای حریق اظهار داشت: از این ۱۵ میلیارد تومان، ۱۰ میلیارد اعتبار جاری سازمان برای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی است بدین سبب با درصدی از این اعتبار تجهیزات اطفای حریق خریداری می شود و به زودی برای استانها ارسال خواهد شد. ۵ میلیارد مابقی نیز از ردیف اعتبارات ستاد مدیریت بحران برای اطفای هوایی حریق است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اضافه کرد: وزارت دفاع ۳۰ میلیارد تومان به سبب اطفای هوایی حریق طی سال های گذشته، از سازمان برنامه و بودجه و سازمان جنگل ها طلبکار بود. با اعتباری که بتازگی سازمان برنامه و بودجه در اختیار ما قرار داده است توانسته ایم در مجموع ۱۰ میلیارد تومان از این بدهی را پرداخت نماییم اما همچنان ۲۰ میلیارد تومان دیگر به وزارت دفاع بدهکار هستیم.

به گفته عباس نژاد مسئولان سازمان جنگل ها طی هفته جاری جلسه ای با وزارت دفاع خواهند داشت تا درباره مشکلات جاری برای اطفای هوایی حریق تصمیم گیری شود.