دستور هفتگی مجلس؛ وزرای فرهنگ و آموزش و پرورش به مجلس می روند

آذر: وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش هفته آینده برای ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی می روند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، جلسات مجلس هفته آینده در ایام یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود که جلسه روز سه شنبه به صورت غیرعلنی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد مسائل فرهنگی کشور و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مورد چالش های فرهنگی کشور در حوزه عملکرد آن سازمان گزارش خواهند داد.
همین طور وزیر آموزش و پرورش نیز در مورد مسائل آموزش و مشکلات فرهنگیان به نمایندگان گزارش می دهد.

منبع: