توکلی : رئیس دیوان محاسبات باید دست پاک، بی طرف و شجاع باشد

نماینده ادوار مجلس اظهار داشت: رئیس دیوان محاسبات تنها زمانی می تواند با متخلفین مالی برخورد کند که دست پاک و شجاع باشد، در غیر این صورت نمی تواند برخورد اساسی داشته باشد.
احمد توکلی نماینده ادوار مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خاصیت های رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: ریاست این نهاد مهم کشور باید بر عهده کسی گذاشته شود که دست پاک، متخصص، بی طرف و شجاع باشد. وی با اشاره به اینکه نباید در سوابق رئیس این دیوان شک و شبهه مالی وجود داشته باشد، اظهار داشت: اگر چنانچه در سوابق رئیس دیوان محاسبات کشور شک و شبهه وجود داشته باشد، همانند برخی فراد که برادرانشان زمین صد هکتاری گرفتند، نمی توان به او اعتماد کرد، بدین سبب باید کسی روی کار بیاید که سابقه اش پاک باشد، چون او می خواهد از مسئولین حسابرسی کند و به نمایندگان گزارش دهد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رئیس این نهاد تنها زمانی می تواند با متخلفین مالی برخورد کند که دست پاک و شجاع باشد، در غیر این صورت نمی تواند برخورد اساسی داشته باشد. توکلی با تاکید بر اینکه رئیس دیوان محاسبات باید به مسائل مالی اشراف داشته باشد، اظهار داشت: علاوه بر مواردی که ذکر شد، تخصص مورد دیگری است که رئیس این نهاد باید از آن برخوردار باشد و از مسائل مالی و اقتصادی سر دربیاورد.