دریادار خانزادی: نیروی دریایی ارتش آماده انجام مأموریت های دشوار است

فرمانده نیروی دریایی ارتش با موفقیت آمیز خواندن تمرین رزم سطحی «شهدای دریادل رمضان» و شلیک موشک های برد بلند و کوتاه و برخورد بسیار دقیق به اهداف تعیین شده در دریا، اظهار داشت: این موفقیت، محصول همدلی و هماهنگی میان نیروی دریایی ارتش و وزارت دفاع است.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در انتها تمرین موفق رزم سطحی «شهدای دریادل رمضان» اظهار داشت: مأموریت های دریایی ارتش در آب های آزاد و بین المللی توسط جوانان برومند این نیرو برای برافراشتن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در عرصه دریاها به صورت مستمر در حال اجرا می باشد.
وی با موفقیت آمیز خواندن تمرین رزم سطحی «شهدای دریادل رمضان» و شلیک موشک های برد بلند و کوتاه و برخورد بسیار دقیق به اهداف تعیین شده در دریا، اظهار نمود: دستیابی به این موفقیت جدید بومی با همت جوانان ولایتمدار ایرانی که محصول همدلی و هماهنگی میان نیروی دریایی ارتش و وزارت دفاع است، دست بلند جمهوری اسلامی برای مقابله با هر تهدیدی ضد نظام و مردم بوده و روحیه خودباوری در نیروهای مسلح را تقویت کرده است.
امیر دریادار خانزادی تصریح کرد: امروز فوج کارکنان جوان و ولایتمدار نیروی دریایی ارتش با انگیزه تر و دلیرانه تر از همیشه بدون هیچ هراسی از ابزارهای چشم پرکن مادی دشمن، آمادگی خویش را برای انجام مأموریت های دشوار به سلسله مراتب اعلام می کنند و امروز این حس غرور و ایثارگری بیشتر از گذشته در کارکنان مخلص نیروی دریایی مشاهده شد.