غریب آبادی: قطعنامه شورای حکام گردنگیر آور نیست

به گزارش آذر نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی با اشاره قطعنامه شورای حکام اظهار داشت: هدف آنها این است که زمینه را برای تخریب کامل برجام فراهم آورند و ضربه های دیگری را به چندجانبه گرایی در وین بزنند.
به گزارش آذر به نقل از مهر، کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین در شبکه خبر با اشاره به قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی مقابل برنامه هسته ای ایران، اظهار نمود: هدف آنها این است که زمینه را برای تخریب کامل برجام فراهم آورند و ضربه های دیگری را به چندجانبه گرایی در وین بزنند. غریب آبادی اظهار داشت: همانطور که می دانید در ژنو و نیویورک، آمریکا هم اقدامات خود مقابل چندجانبه گرایی را انجام داده است و امروز آخرین ضربه ها به چندجانبه گرایی در وین را هم وارد می کنند. وی با اعلان اینکه موضع اصولی ایران رد این قطعنامه است، اشاره کرد: ایران این قطعنامه را به هیچ وجه قابل پذیرش نمی داند و این قطعنامه هیچ گردنگیر حقوقی نیز برای جمهوری اسلامی ایران از جهت همکاری با آژانس انرژی اتمی نسبت به ۲ درخواست دسترسی، ایجاد نمی نماید. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین اظهار داشت: قطعنامه های شورای حکام از منظر حقوق بین الملل فاقد جنبه های گردنگیر آوری هستند؛ یعنی برای کشورها لازم الاجرا نیستند.

منبع: