تاکید نمکی بر وارد نشدن به موج دوم کرونا در کمیسیون بهداشت

به گزارش آذر یک عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از حضور وزیر بهداشت و درمان درجلسه امروز این کمیسیون جهت بررسی اقدامات انجام شده برای مقابله با انتشار کرونا اطلاع داد و اظهار داشت که طبق توضیحات آقای نمکی همچنان در پیک اول کرونا هستیم.
محسن فتحی در گفتگو با ایسنا، در توضیح جلسه امروز (سه شنبه)کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: در این نشست وزیر بهداشت درباره تجهیزات موجود در بیمارستان ها، وضعیت آی سی یو و تخت های بیمارستانی توضیحاتی را عرضه دادند و تاکید نمودند که برای مقابله با کرونا اصل بر رعایت پروتکل های بهداشتی بویژه فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک و پیشگیری از ترددهای غیرضروری است.
وی ادامه داد: وزیر این توضیح را داد که روسای دانشگاه های هر استان با هماهنگی استانداران شرایط را سنجیده و برپایه وضعیت کرونا در شهرهای مختلف استان تصمیم گیری هایی همچون کاهش ساعت اداری و محدودیت های اجتماعی اتخاذ می کنند. در واقع اختیار به استانداران تفییذ شده است.
فتحی اظهار داشت که طبق توضیحات وزیر بهداشت همچنان در موج اول بیماری کرونا هستیم. استان های با وضعیت قرمز هم در همان موج اول هستند و وارد موج دوم نشده ایم.
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان در انتها خاطرنشان کرد که نمایندگان عضو کمیسیون پیشنهادات و سفارش هایی را مطرح نمودند همچون اینکه در صورت کمبود تخت بیمارستانی از نیروهای مسلح، بسیج و سپاه برای دایر کردن بیمارستان های صحرایی کمک گرفته شود و بر تخت های بیمارستانی اضافه شود.

منبع: