مومنی ها : کلید احیای پیاده روی اربعین، بازخوانی این مناسک از مبداء ایران است

به گزارش آذر معاون بین الملل سازمان بسیج مستضعفین اظهار داشت: کلید احیای پیاده روی اربعین امسال در وضعیت همه گیری بیماری کرونا، بازگشت به تجربه مرحوم علی اکبر ابوترابی و بازخوانی این مناسک از مبداء ایران است.

محمدعلی مومنی ها معاون بین الملل سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح رهیافت امسال این معاونت در مراسم اربعین اظهار داشت: عراقی ها سنت پیاده روی اربعین را از مبدأ خانه هایشان در عمق روستاها و شهرهای عراق ساخته اند و از آنجا شریان هایی از مسیرها و موکب ها را تا کربلای معلی کشیده اند، اما ایرانیها طی همه ی این سال ها اربعین را از مقصد یافته اند و رفته اند.
وی در توضیح رهیافت و چاره اربعین از مبدأ که ماحصل همفکری با مجموعه های مردمی است، افزود: هنگامی که سیاست های ما در قالب رهیافت اربعین از مقصد باشد، طبیعی است با محدودیت آمد و شد در کربلا و نجف و یا بسته شدن مرز ایران و عراق مراسم اربعین تعطیل خواهد شد، اما در قالب رهیافت اربعین از مبدأ و متکی بر بیان معصوم (ع)، حرکت اربعین از خانه هر زائر آغاز می شود و تا هر آنجا که او بتواند ادامه می یابد و در پیاده روی کامل به حائر حسینی می رسد و در پیاده روی قاصر با زیارت از دور برمی گردد و با این تلقی حتی اگر مرزهای ملی و استانی هم به خاطر همه گیری بسته شود، باز پیاده روی و موکب داری از در خانه ها تا ابتدای جاده ی کربلا در شهرها و روستاها تعطیل نمی گردد.
معاون بین الملل سازمان بسیج مستضعفین در ادامه عنوان کرد: صحبت از تعطیلی زیارت اربعین برآیند بدفهمی پیاده روی اربعین و فهم آن از مقصد است، اگر نه بطور متوسط دوسوم مسیر پیاده روی اربعین ایرانیها در داخل خاک ایران است و با بسته ماندن مرز ایران و عراق باز ما اختیار احیای این مسیرها و موکب ها را با رعایت پروتکل های بهداشتی داریم.
مومنی ها با اشاره به تجربه ی حرکت برخی مجموعه های مردمی در احیای راهپیمایی روز قدس امسال آنرا قابل توسعه به احیای پیاده روی اربعین دانست و اظهار داشت: با احیای نقاط چاووش در ابتدای جاده ی قدس-عتبات، راهپیمایی روز قدس امسال در حوالی پنجاه شهر و هفده استان و پنج کشور این گونه احیا شد که هر کس از خانه پیاده تا ابتدای این جاده برود و نه فقط در ایران که تا عراق، لبنان، آذربایجان و ترکیه هم روز قدس به این صورت احیاء شد.
وی اسلوب پیاده روی تا نقطه چاووش را چاره مناسب مسأله جامانده های اربعین خواند و افزود: با تعریف نقطه های چاووش و احیای چاووش خوانی طبیعی است که ما نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری جامانده از پیاده روی اربعین نخواهیم داشت و در اسلوب پیاده روی قاصر از مبدأ خانه هر زائر به هر اندازه که می تواند روی جاده منتهی به کربلای معلی پیاده روی می کند و برمی گردد.
معاون بین الملل سازمان بسیج با یاد کردن از مرحوم علی اکبر ابوترابی بعنوان پیش گام پیاده روی به عتبات از مبداء اظهار داشت: پیش فرض آن مرحوم آن بود که مرز ایران و عراق در آن سال ها بسته است اما این موجب تعطیلی پیاده روی آنها به طرف عتبات نمی شد، بلکه با انتخاب رهیافت پیاده از خانه، خودرا به ابتدای جاده عتبات در شهرها و روستاها می رساندند و بعد از عبور از نقاط چاووش محلی به نقطه چاووش ملی ایران در خسروی می رسیدند.

منبع: