كدخدایی: انتخابات آمریكا موضوعی داخلی است

به گزارش آذر سخنگوی شورای نگهبان تاكیدكرد: انتخابات آمریكا موضوعی است داخلی كه ایران علاقه ولزومی به دخالت درآن نمی بیند و البته ترامپ هم باید بداند دوران دخالت در امور داخلی كشورها به انتها رسیده است.
به گزارش آذر به نقل از مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر پیرامون دخالت ایران در انتخابات آمریکا اشاره کرد: ایران بارها اعلام نموده در امور داخلی کشورها دخالت نمی کند و فراتر اینکه نیازی به این دخالت نمی بیند. وی ادامه داد: انتخابات آمریکا نیز موضوعی است داخلی که ایران علاقه و ضرورتی به دخالت در آن نمی بیند. البته ترامپ هم باید بداند دوران دخالت در امور داخلی کشورها به انتها رسیده است!

منبع: