توییت گردی؛ جوانان شانه های خویش را زیر بار مسئولیت دهند

آذر: مجتبی ابراهیمی معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام زمینه سازی برای تشکیل دولت جوان حزب الهی را نظریه ای برای گذار از وضعیت آتش به اختیار خواند.
به گزارش آذر به نقل از مهر، مجتبی ابراهیمی معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام طی توییتی نوشت: «بیانیه گام دوم و فرمان رهبر انقلاب در خصوص اینکه جوانان شانه های خویش را زیر بار مسئولیت دهند، و پیرو آن مطالبه از جوانان برای زمینه سازی برای تشکیل دولت جوان حزب الهی، نظریه ای برای گذار از وضعیت آتش به اختیار به تشکیل یک دستگاه مرکزی و مدیریتی ولایی است.»