چمران : میزان مشاركت مردم در انتخابات وابسته به بهبود وضعیت اقتصادیست

به گزارش آذر نایب رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خطاب به دولتی ها، اظهار داشت: اگر می خواهیم مشارکت در انتخابات قوی و چشم گیر باشد، باید به زندگی مردم سر و سامان داده شود.

مهدی چمران نایب رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با قسمتی از سخنان رئیس جمهور پیرامون مایوس شدن مردم از مشارکت در انتخابات، اظهار داشت: آنچه که هم اکنون مردم را ناراحت کرده است و بنظر می رسد نسبت به انتخابات بی تفاوت هستند، عدم کارایی مناسب مسئولین است. وضع زندگی و معیشت مردم خراب است و این یک امر طبیعی است.
وی اضافه کرد: در این شرایط مردم از نشاط و شور حضور در انتخابات فاصله می گیرند و دل زده می شوند. نخستین مشکل و دلیلی که برای عدم تمایل به مشارکت در انتخابات وجود دارد، عدم کارایی و ناراحتی از مسئولین است.
نایب رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اشاره کرد: اگر در همین مدت باقی مانده مسئولین درست کار کنند و مردم بهبود شرایط را ببینند، به گرایش جهت شرکت در انتخابات کمک خواهند کرد و میزان مشارکت هم بیشتر خواهد شد.
چمران با اعلان اینکه آنچه مردم شاهد هستند، آنها را به این تفکر رسانده است که انتخابات در زندگی مردم تاثیر نخواهد داشت، اشاره کرد: وقتی تاثیر ندارد متاسفانه میزان مشارکت پایین می آید و باید تبیین کرد که بهتر شدن اوضاع و تغییر شرایط و تسهیل زندگی مردم به رأی و انتخاب آنها بستگی دارد و با این انتخاب می توانند شرایط نامناسب امروز را بهبود ببخشند.
وی اظهار داشت: اگر مردم کنار بنشینند، نتیجه نخواهند گرفت و اگر می خواهیم مشارکت در انتخابات قوی و چشم گیر باشد، باید به زندگی مردم سر و سامان داده شود. علت عدم مشارکت و کمبود مشارکت وضعیت اقتصادی کنونی است.

منبع: