سیدحسن خمینی: امام (ره) با ارزش های جوانان همدلی كرد

سیدحسن خمینی عنوان کرد: اگر امام (ره) و انقلاب به جوانان بها داد برای این بود که آرمان جوانان در آستانه انقلاب چیزهایی بود که انقلاب پاسخ به آنها بود. البته مدیرانش هم جوان بودند اما علت اینکه این حکومت بها دهنده به جوانان بود این بود که امام بازگو کننده آرمان جوانان در آستانه انقلاب بود. آن آرمان نفی استبداد، سلطنت و استعمار بود و عدالت اجتماعی، آزادی و جمهوری بود. امروز آرمان جوانان ما چیست که اگر فردا قرار شد کسی حکومت جوانان و یا بها دهنده به جوانان را در دست بگیرد بتوانیم بگوییم او دارد این آرمان ها را نمایندگی می کند؟
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، به نقل از جماران، حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی در گفت و گوی بین نسلی در حسینیه جماران؛ با اشاره به اینکه بها دادن به جوان به معنای توجه کردن به آرمان ها است، اظهار داشت: وقتی می گوییم امام جوانانه فکر می کرد یعنی امام با ارزش های جوانان همدلی کرد و آنها را پذیرفت، نمایندگی و رهبری کرد. در حالیکه یک شخصیت بسیار مؤثر دینی بود. یعنی آنها را از افق دین بیرون نبرد و آنها را در درون دین ترسیم و اجتهاد کرد.
وی افزود: ما حدود ۲۰ میلیون نفر جوان در کشور داریم؛ همه نمی توانند مدیر شوند. اول انقلاب هم این طور نبود. می گویند همه وزیران، استانداران و فرماندهان سپاه جوان بودند. همه اینها چه بخشی یا چه درصدی از جوانان کشور بودند. آیا با ۲۰ هزار نفر مدیر جوان مشکل همه جوانان کشور حل می شود؟! آن وقت به جوانان بها داده ایم؟! بخش زیادی از نیروهایی که هستند هم هنوز به سن بازنشستگی نرسیده اند؛ اینها پدران همین جوانان هستند و اگر کنار بروند خانواده آنها به مشکل می خورد.
یادگار امام تاکید کرد: آیا اینکه کمونیست ها دنبال انقلاب کارگری بودند، یعنی می خواستند کارگرها رئیس شوند؟! مگر چقدر کارگرها می توانند رئیس شوند؟ ضمن اینکه کارگری که رئیس شد، دیگر کارگر نیست! یک عده هم می گفتند ما دنبال حکومت کشاورزان هستیم. کشوری مثل چین که ۷۰۰ میلیون نفر کشاورز دارد که نمی تواند ۷۰۰ میلیون رئیس جمهور داشته باشد! یا اینکه می گویند به زنان بها بدهیم. ۳۰ درصد زنان وارد مدیریت شده اند و بالا آمده اند؛ بقیه زنان چه می شوند؟ این گونه نشود که تلقی شود شعار جوان سکوی پرش برخی از جوانان و یا شعار زنان سکوی پرش بخش بسیار کوچکی از زنان است.
وی اضافه کرد: وقتی ما می گوییم حکومت کارگری، یعنی حکومتی که به دنبال آرمان کارگران است. وقتی می گوییم حکومت دینداران، یعنی حکومتی که به دنبال تحقق اهداف دینداران است. وقتی می گوییم حکومت جوانان، یعنی حکومتی که به دنبال آرمان و اهداف جوانان است. مشکلات جوانان و پیرها و میانسالان را هر حکومتی باید حل کند. هر حکومت -جوان یا پیر- باید برای جوانان شغل درست کند. اینها ربطی به حکومت جوانان ندارد. آرمان جوانان چیست که اگر حکومتی بازگوکننده آن بود، حکومت بها دهنده به جوانان است؟
امام بازگو کننده آرمان جوانان در آستانه انقلاب بود
سیدحسن خمینی عنوان کرد: اگر امام و انقلاب به جوانان بها داد برای این بود که آرمان جوانان در آستانه انقلاب چیزهایی بود که انقلاب پاسخ به آنها بود. البته مدیرانش هم جوان بودند اما علت اینکه این حکومت بها دهنده به جوانان بود این بود که امام بازگو کننده آرمان جوانان در آستانه انقلاب بود. آن آرمان نفی استبداد، سلطنت و استعمار بود و عدالت اجتماعی، آزادی و جمهوری بود. امروز آرمان جوانان ما چیست که اگر فردا قرار شد کسی حکومت جوانان و یا بها دهنده به جوانان را در دست بگیرد بتوانیم بگوییم او دارد این آرمان ها را نمایندگی می کند؟
حقوق زنان به معنای نفی حقوق مردان نیست
وی افزود: امکان دارد این دفعه حوزه آزادی از آزادی سیاسی به برخی از آزادی های اجتماعی یا فرهنگی منتقل شده باشد. حتما یکی از معیارها عدالت است؛ اما کدام سطح از عدالت؟ عدالت اقتصادی یا علاوه بر آن عدالت سیاسی، جنسیتی، قومیتی، فرهنگی و عدالت در به دست آوردن فرصت ها است. البته یکی از این به دست آوردن فرصت ها، موقعیت اجتماعی و مدیریتی است. اگر جایگاهی پیدا شد و همه با هم در معرض او قرار گرفتند، اولویت گذاشتن ظلم است. حقوق بانوان به معنای نفی حقوق مردان نیست. حقوق جوانان هم به معنای نفی حقوق میانسالان نیست.
یادگار امام ضمن اشاره به اینکه می گویند به جوانان بها نمی دهند، تاکید کرد: این مورد فقط در این است که موقعیت های مدیریتی نیست؟! مدیریت های استخدامی که برای جوانان است؛ چون میانسالان که استخدام نمی شوند و حتی هیأت علمی دانشگاه ها هم جوانان می روند. آیا تنزل داستان نیست که فقط ۴۰ هزار مدیر میانی را ببینیم؟! بقیه جوانان چه می شوند؟ حکومت باید به آرمان ها توجه کند. باید به این نکته دقت کنیم که وقتی نیازهای درجه دو پر رنگ شود، گاها انسان از نیازهای درجه یک غافل می شود.
بها دادن به جوان به معنای توجه کردن به آرمان ها است
وی خاطرنشان کرد: نیازهای درجه یک حقوق اولیه زندگی یعنی معیشت، پوشاک و خانواده است و معمولا تا اینها تأمین نشود ذهن کسی به سراغ نیازهای درجه دو نمی رود. بحث را به اینکه توجه به جوانان در تسخیل وام ازدواج است، تنزل ندهیم. این کار، جوان و پیر ندارد و هر حکومتی باید آنرا انجام دهد؛ خواه مدیر آن میانسال، پیر و یا جوان باشد.
سیدحسن خمینی با تاکید بر اینکه بها دادن به جوان به معنای توجه کردن به آرمان ها است، اظهار داشت: برخی از آرمان های جوان و میانسال امکان دارد به تضاد برسند و گسست نسلی پیدا می شود. امکان دارد نسلی برای اموری ارزش قائل باشد و هنجار و ضد او را ناهنجاری بداند. آن وقت در نسل بعد با این مواجه می شوید که آنها برعکس شما فکر می کنند. سنت های یک جامعه دست خوش هجمه جوانان می شود آن وقت نسل قبل نسبت به اینها به شدت احساس درد می کند و فکر می کند یافته های ارزشی او دارد از بین می رود.
پر رنگ ترین درد، هنجار یا ارزش یک جامعه مسائل اخلاقی آن است
وی خاطرنشان کرد: اینکه در جامعه ما احساس می شود که خانواده ها کم یا زیاد از جوانانشان مضطرب هستند در دهه های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ میلادی در غرب یک بحران است و معمولا هم از مسائل اخلاقی آغاز می شود. چون پر رنگ ترین درد، هنجار یا ارزش یک جامعه مسائل اخلاقی آن است. نوع پوشش، روابط زن و مرد و روابط بزرگ و کوچک است. اگر ما امروز این گسست را در اثر فضای رسانه احساس می نماییم، این فضا در غرب حدود ۳۰ سال پیش لمس شده است. اما در غرب به شکل شکاف فرهنگی و اجتماعی با نسل قبل شکل می گیرد.
یادگار امام با اشاره به اینکه بخش زیادی از ارزش های ما دینی است و بخشی دینی نیست، اضافه کرد: خیلی از بحث هایی که در باب حقوق بانوان عنوان شد قابل انطباق با دین بود. به بحث عنصر «رأی» توجه کنید که با مفهوم «بیعت» در زمان صدر اسلام متفاوت می باشد و به معنای پذیرش مشروعیت اکثریت است. این امر یک اتفاق خیلی بزرگ است که هنوز کسی آنرا باز نکرده تا ببیند در فقه ما چه اتفاقی افتاد که عنصر رأی پذیرفته می شود. در شورای نگهبان که شش نفر هستند، اگر چهار نفر رأی بدهند مشروع می شود. کجا رأی اکثریت در مشروعیت بخشی به یک فتوا موثر بوده است؟! البته این نگاه ریشه در بعضی مباحث قبلی مانند «شورای فقاهت» مرحوم صدر دارد. همینطور سخن «میزان رأی ملت است» امری بی سابقه است.
وی عنوان کرد: وقتی می گوییم امام جوانانه فکر می کرد یعنی امام با ارزش های جوانان همدلی کرد و آنها را پذیرفت، نمایندگی و رهبری کرد. در حالیکه یک شخصیت بسیار مؤثر دینی بود. یعنی آنها را از افق دین بیرون نبرد و آنها را در درون دین ترسیم و اجتهاد کرد. به این جهت امام رهبر جوانان و انقلاب جوانانه است. البته اینکه مدیران انقلاب هم جوان بودند امر مسلّمی است ولی به نظر من این نیست که انقلاب را جوانانه و بها دهنده به جوانان کرده؛ توجه به بحث آرمان های جوان است.
سیدحسن خمینی اضافه کرد: آستانه انقلاب آرمان ها چه بود؟ اگر همان آرمان ها است، آیا آنرا نمایندگی می کنیم؟ اگر بخشی از آرمان ها عوض شده، نمایندگی می نماییم یا نه؟ واقعا جوانان ما یک آرمان دارند و یا هر کدام از آنها یک چیز می گویند؟
وی تاکید کرد: انقلاب یک کل به هم پیوسته است و علت اینکه می توانست تاثیر بگذارد هم این بود که همه اجزای او با هم کار می کرد. یک ماشین زمانی می تواند شما را به مقصد برساند که هم چرخ و هم فرمان و هم شیشیه داشته باشد و بدون چرخ راه نمی رود. در کاریکاتور تناسب ها به هم می ریزد و بعضی وقت ها اصلا طرح اصلی گم می شود. جوان در جریان انقلاب حضور داشت، ولی فقط جوان نبود که مشکل را حل کرد؛ دین بود اما به تنهایی نبود. حتما مبارزه با استکبار بود ولی در کنار آن عدالت هم بود که مردم را به حرکت وادار می کرد. اگر در دهان سلمان رشدی زدند که باید هم می زدند و الآن هم باید زد، از سوی دیگر اسلام مرفهین بی درد و تحجرستیزی هم بود. شما نمی توانید یک بخش آنرا بگیرید و بعد بگویید همان است و چرا کارکردش را از دست داده است.
یادگار امام افزود: هویت انقلاب «شامله» بود؛ یعنی همه را با هم داشت. نمی خواهم الآن بگویم چه کسی مقصر است. همت کنید و کار درست کنید و حالا زید و عمروا ندارد و درد را دوا نمی نماید. تاریخ را باید خواند نه به جهت اینکه آدم ها را به محکمه برد؛ تاریخ را باید خواند به جهت اینکه اشتباهات را باردیگر تکرار نکرد. شاید ما هم بودیم همین اشتباهات را می کردیم و شاید هم کرده ایم.
کسی نمی تواند یک تنه همه مشکلات را حل کند
وی عنوان کرد: معنای رفع گسست نسلی این نیست که نسل امروز هر آنچه قبلی ها انجام داده اند را بگوید درست است. رفع گسست نسلی به این است که شما از اشتباهات گذشته درس بگیرید و باردیگر تکرار نکنید. جامعه و نسلی که بخواهد هرچه در گذشته اتفاق افتاده را باردیگر تجربه کند در دایره خودگردانی می گردد. به خوبی های گذشته احترام بگذارید و بدی های آنها را هم تجربه آینده کنید. مرحوم آقای باستانی پاریزی می گوید بزرگترین درس تاریخ این است که متأسفانه کسی از تاریخ درس نمی گیرد.
سیدحسن خمینی اظهار داشت: اگر کسی فکر کند یک تنه می تواند همه مشکلات را حل کند و یا نسلی فکر کند اگر ما بر سر کار بیاییم همه جا را گلستان می نماییم، درست نیست. اگر دیدید جهت حرکت درست و سرعت متناسب است، بپذیرید. اینکه ما فکر نماییم همه کارها را می توانیم انجام بدهیم، ان شاء الله مصلح کلّ می آید و همه کارها را حل می کند. ما هم به اندازه وسعمان حرکت می نماییم.
گزارش کامل این دیدار تکمیل می شود…