رئیس ستاد انتخابات استان مركزی اعلام كرد؛ تائید صلاحیت ۹۵ درصد داوطلبان حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی اظهار داشت: صلاحیت ۹۵ درصد داوطلبان حضور در انتخابات میان دوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان تائید شد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، بهروز اکرمی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک، اظهار نمود: ۸۷ داوطلب برای حضور در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان در زمان تعیین با ثبت نام حضور خویش را اعلام نمودند.
وی تصریح کرد: از این تعداد ۸ نفر انصراف خویش را اعلام نموده و از ۷۹ نفر باقیمانده در بررسی صلاحیت ها در هیئت اجرایی ۷۵ نفر تائید صلاحیت خویش را دریافت نمودند.
به گفته رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی، صلاحیت ۴ نفر هم برای حضور در این انتخابات در هیئت اجرایی احراز نشد اما صلاحیت ۹۶ درصد داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر در استان مرکزی، تأیید شده است.
رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی اظهار داشت: ۹۷۲ نفر داوطلب برای حضور در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در استان مرکزی در مدت زمان مقرر ثبت نام کرده اند.
وی اضافه کرد: از این تعداد ۵۷ نفر انصراف خویش را اعلام نموده و از ۹۱۵ نفر باقیمانده در بررسی صلاحیت ها در هیئت های اجرایی ۸۸۱ نفر تأیید صلاحیت شدند.
اکرمی اظهار نمود: صلاحیت ۳۴ نفر هم برای حضور در این انتخابات در هیئت های اجرایی احراز نشد.