جهانگیری: معلمان و استادان از بالاترین گروه های مرجع جامعه هستند

معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: معلمان و استادان گرانقدر همچون بالاترین گروه های مرجع جامعه ما هستند.
به گزارش آذر به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر ضمن تبریک روز معلم نوشت: «معلمان و استادان گرانقدر همچون بالاترین گروه های مرجع جامعه ما هستند.» وی افزود: «باید این منزلت اجتماعی را به امکانی برای ارتقای فرصت ها و سرمایه های اقتصادی و انسانی و علمی کشور و حل مسائل و مشکلات این طبقات مولد و آینده ساز تبدیل نماییم. روز معلم مبارک.»