ادامه رایزنی های فشرده در وین  برای احیای برجام

آذر: روز گذشته و امروز رایزنی ها میان هیأت های ایران و گروه ۱+۴ بصورت مستمر و فشرده در وین  ادامه یافته و دیدارهایی میان سید عباس عراقچی رئیس هیأت ایرانی و سایر روسای هیأت ها برگزارشده است.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، در پی تاکید صورت گرفته در کمیسیون مشترک درباب تسریع روند گفت وگوها، روز گذشته و امروز رایزنی ها میان هیأت های ایران و گروه ۱+۴ بصورت مستمر و فشرده ادامه یافته و دیدارهایی میان سید عباس عراقچی رئیس هیأت ایرانی و سایر روسای هیأت ها همچون چند دیدار با «انریکه مورا» معاون دبیرکل سرویس خارجی اتحادیه اروپا و نشستی چهارجانبه با سه کشور اروپایی برگزار شده است.
همچنین مذاکرات در سطح کارشناسی نیز هم در قالب کارگروه های سه گانه تحریمی، هسته ای و ترتیبات اجرائی و هم بصورت دو و چندجانبه پیگیری شده است.
در همین چارچوب، روز گذشته دیدارهای دوجانبه ای میان هیأت های کارشناسی ایران با هیأت های روسی و چینی اجرا شد.
امروز هم نشست کارشناسی دوجانبه ای میان هیأت های ایران و روسیه انجام شد.
گفت وگوهای روز گذشته تا اواخر شب ادامه داشت و امروز نیز طرفین با ادامه رایزنی ها تلاش خواهند کرد اختلافات بر سر متون را تا حد امکان کاهش دهند.

منبع: