دستور كار هفتگی مجلس؛ سوال از وزیر نیرو

به گزارش آذر نمایندگان مجلس در هفته جاری گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد بررسی روش اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک را بررسی می کنند.

به گزارش آذر به نقل از مهر، جلسات علنی هفته جاری مجلس در ایام دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۳۱ خرداد تا ۲ تیر ماه) برگزار می شود که دستور آن به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن (جهش تولید مسکن) (اعاده شده از شورای نگهبان ۱).
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو (اعاده شده از شورای نگهبان ۱)
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان ۱).
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان ۲).
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی.
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح الحاق یک تبصره به قانون بیمه محصولات کشاورزی.
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر.
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل.
گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح مدیریت تعارض منافع.
گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت براجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه مقاوله نامه بازرسی کار.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی و پروتکل ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر.
گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آیین نامه داخلی مجلس)
سؤال هادی بیگی نژاد نماینده ملایر و تعدادی دیگر از نمایندگان (یک فقره) و معین الدین سعیدی نماینده چابهار، کنارک، قصرقند، شهر و بخش مرکزی نیک شهر (یک فقره) از وزیر نیرو
موارد زیر هم در دستور هفته جاری قرار دارد:
گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد بررسی روش اجرای قانون «اصلاح قانون صدور چک» (در اجرای ماده (۱۰۱) آیین نامه داخلی مجلس).
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران
انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها.
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه راه اندازی پتروشیمی الوند (در اجرای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس).
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف در دستگاههای اجرایی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی مغایرت های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای ماده ۲۳۴
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آئین نامه).
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور از سال ۱۳۹۱