نجابت در گفت وگو با آذر خبر داد: بررسی اولویت های تقنینی و نظارتی کمیسیون شوراها با حضور قالیباف

به گزارش آذر سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: اولویت های تقنینی و نظارتی این کمیسیون عصر امروز با حضور رییس مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روح الله نجابت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهارداشت: این جلسه با حضور محمدباقر قالیباف انجام شد و درباره اولویت های تقنینی و نظارتی این کمیسیون در اجلاسیه دوم و سه سال پیش رو بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وی بیان کرد: در ابتدای جلسه محمدصالح جوکار رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نکات و دغدغه هایی را بیان کرد و سپس برخی از اعضای کمیسیون هم مطالب و نکات مدنظر خودرا مطرح نمودند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اشاره کرد: همین طور رییس مجلس شورای اسلامی مطالبی درباره اولویت های تقنینی و نظارتی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این نشست بیان نمود.
نجابت تاکید کرد: اصلاح نظام اداری و اجرائی کشور می تواند با اهمیت ترین اولویت کمیسیون در ادامه کار باشد و طرح مدیریت جامع شهری و روستایی قرار بر این شد که در کمیسیون بطور جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی افزود: همین طور اصلاح قانون انتخابات و احزاب هم جزو اولویت های تقنینی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خواهد بود و در نهایت قرار شد با یک جمع بندی نهایی طی روزهای آتی، کمیسیون به وظایف و اولویت های خود در ادامه مسیر بطور دقیق بپردازد.

منبع: