تاكید دادستان تهران بر لزوم كاهش آمار پرونده های قدیمی

آذر: دادستان تهران از سرپرستان نواحی سی ودوگانه دادسرا خواست با مدیریت و اعمال نظارت بر روند رسیدگی به پرونده های قدیمی و مسن، اقدامات لازم را برای کاهش آمار پرونده ها و رفع موانع موجود در پروسه دادرسی انجام دهند.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، جلسه ادواری کمیته رفع اطاله دادرسی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بامداد چهارشنبه (۶ مرداد ۱۴۰۰) با حضور علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، تعدادی از معاونان ستادی و قضایی وی و برخی از قضات و بازپرسان شعب نواحی دادسرا با دستور بررسی علل بالا بودن آمار پرونده های مانده و مسن در بعضی از شعب و نواحی و اتخاذ راهکارهای لازم برای تسریع در رسیدگی ها انجام شد.
در این نشست دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به کندی روند پاسخگویی تعدادی از دستگاه های ضابط و اجرائی به استعلامات بعنوان یکی از دلیلهای تأثیرگذار بر اطاله دادرسی از سرپرستان دادسراها خواست با ورود مستقیم به مدیریت پرونده ها و پیگیری موضوع با بهره گیری از اختیارات قانونی و ضمانت های اجرائی موجود، دستگاه های مذکور را به تسریع در پاسخگویی مکلف کنند.
در ابتدای این جلسه، معاون اول دادستان تهران با قرائت دستور جلسه اظهار نمود: طبق بررسی های انجام شده در معاونت نظارت و بازرسی دادستانی تهران، آمار پرونده های مانده و مسن در ۱۶ شعبه از نواحی دادسرای تهران بیش از ۲۰۰ فقره است و این جلسه به بررسی عملکرد و تشریح عوامل اطاله دادرسی و موانع و مشکلات موجود اختصاص دارد.
بگفته رحمانیان، عدم وصول پاسخ استعلامات از دستگاه های ذی ربط، تخصصی بودن تعدادی از پرونده ها، ناقص بودن تعدادی از گزارش های ارسالی دستگاه های نظارتی، آشنا نبودن تعدادی از ضابطین با نحوه مستندسازی پرونده های قضایی، حضور متهمان در سایر حوزه های قضایی و تأخیر در اجرای نیابت قضایی و کمبود نیروی انسانی، تاخیر در اظهارنظر کارشناسی از طرف کارشناسان، صدور قرارهای کارشناس فنی، پیچیدگی و فنی بودن تعدادی از پرونده های مطروحه در دادسراهای تخصصی، عدم شناسایی و دستگیری متهمین توسط ضابطین از مهم ترین دلیلهای اطاله دادرسی و مسن شدن پرونده ها در دادسراهای تهران است که لازم است با اعمال مدیریت سرپرستان نواحی و همت جهادی همکاران برای رفع موانع تلاش لازم صورت گیرد.
در این نشست قرار شد کمیته فرعی رفع اطاله دادرسی به طور فعال برمبنای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۰دادسرا وفق ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی برگزار شود، اوقات رسیدگی و نظارت افزایش یابد و هر یک از نواحی برنامه ریزی بمنظور کاهش پرونده های مسن و موجودی ارائه و معاونت نظارت و بازرسی دادسرا نسبت به انجام بازرسی در شعبی که موجودی آنها زیادی است، بازرسی لازم بعمل آورند.

منبع: