مركز پژوهش های مجلس پاسخ داد آیا طرح پشتیبانی از حقوق كاربران برای كسب وكارها دردسرساز است؟

آذر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادعا نمود که طرح پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی نه فقط مشکلی را برای کسب وکارها ایجاد نکرده، بلکه حمایت هایی نیز درنظر گرفته است.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در صفحه توئیتر خود، نوشت:
«سؤال: آیا طرح ‎حمایت از حقوق کاربران برای کسب وکارها دردسرساز است؟
پاسخ: نه فقط این طرح مشکلی ایجاد نخواهد کرد بلکه حمایت هایی از این دست را نیز تعیین نموده:
۱)در نظرگرفتن حق السهم تولیدکنندگان محتوا
۲)ارائه معافیت های مالیاتی
۳)الزام ارائه خدمات بانکی اختصاصی و دولت الکترونیک»
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه خود، درخواست عده ای از نمایندگان بمنظور بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسان های اجتماعی را برمبنای اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی نموده و در نهایت با ۱۲۱ رای با این درخواست موافقت کردند.
پیش نویس طرح قانون «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ را اینجا بخوانید.

منبع: