دستور رهبر انقلاب به رئیس جمهور: پیشنهاد وزیر بهداشت برای تعطیلی در ستاد کرونا بررسی شود

رهبر معظم انقلاب خطاب به رئیس جمهور فرمودند: پیرو پیشنهاد وزیر بهداشت جهت تعطیلی بخاطر بیماری همه گیر کرونا، مقتضی است این مورد در ستاد ملّی کرونا مطرح و بررسی شود.

به گزارش آذر به نقل از مهر، به دنبال نامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد موج سهمگین و پنجم کرونا و پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای برای کاهش چرخش ویروس و بار بیمارستانها، رهبر معظم انقلاب اسلامی از رئیس جمهور خواستند این مورد در ستاد ملی کرونا بررسی شود و هر اقدامی که لازم است انجام گیرد.
در مرقومه رهبر انقلاب اسلامی خطاب به آقای روحانی رئیس جمهور آمده است: «پیرو اخطار وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پیشنهاد تعطیلی بخاطر بیماری همه گیر، مقتضی است این مورد در ستاد ملّی کرونا مطرح و بررسی شود و هر اقدامی که لازم است انجام گیرد».
نمکی در نامه روز گذشته خود به رهبر انقلاب بعد از برشمردن علل و زمینه های گسترش بیماری و فشار سنگین بر کادر درمان، به صحنه آوردن کلیه امکانات کشور برای مقابله جدی با این پدیده را ضروری دانست و نوشت: «شاید دو هفته تعطیلی جدی و ایستادگی و بکارگیری نیروهای نظامی و انتظامی و برخورد با شکستن پروتکل ها بتواند تا حد قابل توجهی از چرخش ویروس و بار بیمارستان ها و فشار نفس گیر بر همکاران ما بکاهد».
رونوشت دستور رهبر انقلاب اسلامی برای رئیس جمهور منتخب هم ارسال شده است.