عباس زاده: دولت سیزدهم بازنگری و بازاندیشی در عرصه سیاست خارجی داشته باشد

به گزارش آذر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر ضرورت ارتقای ارتباط با کشورهای همسایه اظهار داشت که دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی بازاندیشی و بازنگری و بازطراحی داشته باشد.
محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با ایسنا ضمن اشاره به اولویت های دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی اظهار داشت: باید دولت بازنگری و بازاندیشی در عرصه سیاست خارجی داشته و ارتباطش با برخی کشورها را متمرکز کرده و متناسب با ظرفیت کشورها ارتباط برقرار کند. نیاز به نقشه راه جامعی جهت اولویت بندی از سیاست خارجی وجود دارد.
وی افزود: باید ارتباط با کشورهای همسایه ارتقا بخشیده شود. میتوان از راه واردات از کشورهای همسایه بعضی از مشکلات را حل کرد و به آنها هم کمک نمود. این ها همه به معنای بازاندیشی، بازنگری و بازطراحی در عرصه سیاست خارجی است که می تواند به روان شدن سیاست داخلی هم کمک نماید چون سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. اگر داخل کشور با اقتدار اداره شود بخشی از مسائل در حوزه سیاست خارجی هم حل خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه علاوه بر مبحث سیاست خارجی اولویت دولت مدیریت حوزه اقتصادی بخصوص معیشت مردم است، اظهار داشت: دولت باید تورم را مدیریت کند چون سبب بی ثباتی در عرصه اقتصادی و اختلال در سرمایه گذاری می شود. با سروسامان دادن به تولید و شناسایی سریع موانع و عرضه برنامه در سه بازه زمانی کوتاه، میان و دراز مدت میتوان مشکلات را حل کرد.
وی اضافه کرد: با افزایش تولید مشکل بیکاری هم حل می شود. علاوه بر آن باید به ظرفیت های داخلی توجه شده چون کشور ما از نظر ظرفیت و منابع بی نظیر است. میتوان با مدیریت درست بسیاری از مشکلات را حل کرد.