در كمیسیون اقتصاد كلان مجمع تشخیص مصلحت؛ اجرای نادرست سیاست های کلی اصل ۴۴ لطمه شناسی شد

لطمه شناسی اجرای نادرست سیاست های کلی اصل ۴۴، جلسه کمیسیون اقتصاد کلان، تجاری و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی اجرا شد.

به گزارش آذر به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه کمیسیون اقتصاد کلان، تجاری و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی، دبیر مجمع و اعضای کمیسیون مربوطه در امروز(شنبه ۲۰ شهریور ماه) اجرا شد.
در این جلسه به دلیلهای «خوب اجرا نشدن» سیاست های اصل ۴۴ پرداخته شد و لطمه های روند اجرای نامطلوب سیاست های کلی اصل ۴۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی درباب اصلاح روند این سیاست ها ارائه شد.
در ادامه این جلسه، بعد از استماع گزارشی در این خصوص، اعضای کمیسیون نقطه نظرات خودرا مطرح نمودند.
همچنین بامداد امروز هم کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباب بخشنامه داخلی مجمع تشکیل و بعد از بحث و بررسی، ۸ ماده آن اصلاح و تصویب گردید.