دادستان اردبیل خبر داد: آخر گروگان گیری در اردبیل با آزادی گروگان

به گزارش آذر دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل اظهار داشت: یک مورد گروگان گیری در اردبیل با عملیات بموقع نیروهای انتظامی و یگان ویژه با آزادی گروگان و خودکشی گروگان گیر به پایان رسید.
دریافت ۲۳ MB
به گزارش آذر به نقل از مهر، سیدعبدالله طباطبایی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار نمود: شب گذشته به دنبال وصول یک مورد گروگان گیری در اردبیل با مبادرت به موقع یگان ویژه و استقرار نیروهای انتظامی در محل و انجام مذاکره با آدم ربا خوشبختانه گروگان به سلامت آزاد و بازپس گرفته شد.
وی افزود: در این عملیات بعد از آزادی گروگان متأسفانه گروگان گیر به علت احساس خطر و ارتکاب جرایم مختلف همچون حمل سلاح، آدم ربایی و گروگان گیری با شلیک مستقیم به سمت خود مبادرت به خودکشی کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل خاطرنشان کرد: این اقدام فرد گروگان گیر به علت سوءمصرف مواد مخدر و حالت روانی غیرمتعارف وی بود.

منبع: