امروز برگزار شد؛ جلسه نهایی کارگروه مجمع تشخیص درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

جلسه نهایی کارگروه مجمع تشخیص مصلحت درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت امروز برگزار گردید.

به گزارش آذر به نقل از مهر، آخرین نشست مشترک کارگروه جمع بندی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف بررسی برخی از بندهای موارد ۹ گانه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ارتقای الگوی فوق با حضور آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار گردید.
آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه متأسفانه جلسات بررسی ایرادات مجمع، تا حدی به طول انجامیده است و باید به بررسی ها سرعت بخشید، افزود: انتظار و توقع از یک الگوی مناسب این است که علاوه بر چارچوب ها و به اصطلاح شکل پیشرفت، به محتوای آن هم بپردازد و با طرح نظریاتی محتوایی در باب عدالت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و خانواده و امثال آن، بدان غنا ببخشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار نمود: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت علاوه بر چارچوب های دینی و ارزش های اخلاقی و اسلامی، طبیعتاً باید از تحقیقات جدید و علم روز هم بهره ببرد و هماهنگ و سازگار باشد.
براساس این گزارش، بعد از عرضه نظرها و پیشنهادی مطرح شده در مورد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کارگروه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سند بعد از اصلاحات برآمده از آرا و نظرات عرضه شده و جمع بندی، به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تقدیم می شود.

منبع: