خاجی در دیدار نماینده ویژه ایتالیا در امور سوریه: تحریم های آمریکایی و اروپایی کمکی به حل بحران سوریه نخواهد کرد

به گزارش آذر مشاور ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی اظهار داشت: ادامه سیاست تحریم های آمریکایی و اروپایی کمکی به حل بحران سوریه نخواهد کرد.

به گزارش آذر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه، «استفان راوانان» نماینده ویژه ایتالیا در امور سوریه با علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی دیدار نمود.
این دیدار در حاشیه جلسه کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو برگزار و در مورد آخرین تحولات سوریه بحث و تبادل نظر شد.
در این دیدار «راوانان» به اهمیت بازیگری ایران در منطقه و بخصوص سوریه تاکید کرد.
وی افزود: دولت ایتالیا در مبارزه با تروریسم، پیگیری چاره سیاسی بحران سوریه و عرضه کمک های بشردوستانه به مردم سوریه در چارچوب و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، فعالیت دارد.
مشاور ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار به نیاز اساسی مردم سوریه به دریافت کمک های بشر دوستانه اشاره نمود.
وی در ادامه خواستار بادامه سیاست تحریم های آمریکایی و اروپایی کمکی به حل بحران سوریه نخواهد کرد. ازگشت پناهندگان به کشورشان و ریشه کن شدن تروریسم در سوریه شد و تاکید کرد: آرامش سوریه، باعث ثبات در منطقه خواهد شد و
دو طرف توافق کردند رایزنی های خود پیرامون کمک به بحران سوریه را در آینده ادامه دهند.

منبع: