سرمایه سازمان شهرک های صنعتی ۱۸۸ برابر شد

به گزارش آذر هیئت دولت سرمایه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی را از ۳۵۶ میلیون تومان به ۶۷ میلیارد و ۲۲۱ میلیون تومان افزایش داد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت دولت در مورد اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ نمود.
در این اصلاحیه، علاوه بر پیشبینی روش های جدید تأمین مالی از راه واگذاری ساخت و بهره برداری اراضی شهرک های صنعتی به بخش های خصوصی و عمومی، سرمایه این سازمان افزایش ۱۸۸ برابری یافته است.
بر این اساس، سرمایه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی از ۳۵۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۶۷ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش می یابد.
این سرمایه به ۶ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۱۹۰ سهم ۱۰ هزار تومانی تقسیم شده که ۱۰۰ درصد آن به دولت اختصاص دارد.

منبع: