سخنگوی كمیسیون انرژی با اشاره به حمله سایبری صورت گرفته تاكید كرد تصمیم گیری برای تخصیص سهمیه مازاد بنزین به مردم با دولت می باشد

به گزارش آذر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: سهمیه مردم جهت استفاده از بنزین در سر جای خود قرار دارد و یک تاخیری در استفاده از این سهمیه به وجود آمده است اما این که آیا سهمیه بیشتری برای این ماه به مردم داده شود یا خیر به دولت بازمی گردد.
مصطفی نخعی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به ورود کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به حمله سایبری صورت گرفته به سیستم هوشمند سوخت رسانی کشور، بیان کرد: از لحظه ای که این صورت گرفت ما پیگیر این مساله بودیم و تاکید ما بر این بود که کار مردم باید راه افتاده و مشکل آنان مرتفع گردد. خوشبختانه تیم های پشتیبان سامانه هوشمند در جایگاه ها حضور بهم رساندند و امکان سوخت گیری با بنزین نرخ ۳ هزار تومانی و نفت و گاز ۶۰۰ تومانی برقرار شد. بصورت مقطعی تا حدود زیادی مشکل برطرف شد.
ایشان سپس اظهار نمود: الحمدالله راه حل راه اندازی سیستم هوشمند نیز پیدا شده و جایگاه ها یکی یکی درحال وارد شدن به مدار هستند تا مردم بتوانند در بستر سامانه هوشمند از سهمیه سوخت خود استفاده کنند. کمیسیون انرژی بصورت مرتب موضوع را رصد می کند تا مشکلی به وجود نیاید.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: طبیعتا بعد از آن که این مشکل ظرف روزهای آتی مرتفع گردید، حتما کمیسیون انرژی در جلسات کارشناسی این مساله را بررسی خواهدنمود. این که چرا این اتفاق روی داده، خلاءهای سیستم چه بوده، چرا در بحث پدافند غیرعامل پیش بینی های لازم انجام نشده و چرا سیستم های جایگزین درنظر گرفته نشده است، باید روشن گردد و کمیسیون انرژی این مساله را دنبال می کند.
ایشان سپس اشاره کرد: سهمیه مردم جهت استفاده از بنزین در سرجای خود قرار دارد و یک تاخیری در استفاده از این سهمیه به وجود آمده است این که آیا سهمیه بیشتری برای این ماه به مردم داده شود یا خیر به دولت بازمی گردد اما کمیسیون انرژی در جلسه آتی خود تمام ابعاد این مساله را به همراه تاثیرات بجای گذاشته بررسی خواهد و پیشنهادات خودرا مطرح می کند.

منبع: