روایت علیرضابیگی از جلسه غیرعلنی مجلس: نماینده دولت: بارمالی لایحه رتبه بندی معلمان را افزایش ندهید

به گزارش آذر نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رییس سازمان برنامه و وبودجه و رییس سازمان اداری و استخدامی معتقد بودند تغییرات در لایحه رتبه بندی در سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان صورت گیرد.

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباب جزییات جلسه غیرعلنی مجلس با حضور میرکاظمی رییس برنامه و بودجه و لطیفی رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: دولت در این نشست اعلام نمود که لایحه پیشنهادی برای رتبه بندی معلمان در مجلس گرفتار تغییرات زیادی شده است و ۴۴ هزار میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل خواهد شد که سبب افزایش پایه پولی، تحمیل گرانی و تورم به مردم می شود. نماینده مردم تبریز افزود: رییس سازمان برنامه و وبودجه و رییس سازمان اداری و استخدامی معتقد بودند تغییرات در لایحه رتبه بندی در سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان صورت گیرد و فراتر نرود.
علیرضا بیگی اشاره کرد: دولت نمی خواهد لایحه رتبه بندی را اعاده کند چون تبعات اجتماعی دارد و دولت سیزدهم برای معلمان احترام زیادی قائل است.
وی اظهار داشت: رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد بود لایحه رتبه بندی باید در قالب بودجه تعیین شده در مجلس به تصویب برسد. اعداد متفاوتی در مورد مشمولین این لایحه اعلام شده است که بین ۶۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار نفر است. ۳۰۰ هزار نفر در این محاسبه اختلاف نظر وجود دارد که عدد قابل توجهی است.
علیرضا بیگی اشاره کرد: در جلسه غیرعلنی از دولت خواستیم ابهامات موجود پیرامون تعداد معلمان مشمول این لایحه و میزان بار مالی این لایحه برای دولت را بر طرف کند.
نماینده مردم تبریز اظهار داشت: دولت و مجلس معتقدند این لایحه باید در سقف بودجه پیشنهادی به تصویب برسد تا موجب آزردگی جامعه آموزش و پرورش نشود. برای اینکه در صورتیکه مجلس هزینه ها را افزایش دهد، دولت ناچار به استرداد لایحه خواهد شد.
وی اضافه کرد: باید تکلیف این لایحه پیش از تصویب بودجه مشخص شود تا دولت با نگاه جامع تری لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس ارائه نماید.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت معتقد بود پس از تصویب رتبه بندی معلمان، فرهنگیان بازنشسته نیز مطالباتی خواهند داشت که تغییرات مورد نظر در حقوق بازنشستگان نیز اعمال شود. بعد از آن کارمندان دولت نیز مطالباتی خواهند داشت پس دولت خواهان نگاه جامع نمایندگان به این لایحه است. علیرضا بیگی تاکید کرد: دولت معتقد بود اگر هزینه های جدیدی به بودجه تحمیل شود، ضریب جینی بالا رفته و فقر به گروههای ضعیف جامعه تحمیل می شود.

منبع: