جان اگلند: جامعه بین المللی باید پشتیبانی از ایران را افزایش دهد

رییس شورای پناهندگان نروژ عنوان نمود که نیاز ایران برای دریافت کمک های بشردوستانه بعد از مهاجرت 300 هزار افغان به این کشور در پی به روی کار آمدن طالبان بالا رفته است.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، جان اگلند، رییس شورای پناهندگان نروژ طی دیدار این هفته خود از ایران اظهار داشت: هزاران زن و بچه و مرد خسته روزانه به دنبال امنیت از مرز افغانستان به ایران می آیند. قبل از سرمای مرگبار زمستان باید کمک ها به افغانستان و کشورهای همسایه نظیر ایران فورا افزایش یابد.
به نوشته سایت شورای پناهندگان نروژ روزانه تعداد زیادی افغان از مرزهای غیررسمی وارد خاک ایران می شوند و این تعداد همچنان رو به افزایش است.
اگلند در این رابطه بیان کرد: ما داستان های ناراحت کننده ای از خانوارهایی که بتازگی به ایران رسیده اند شنیده ایم. یکی از این پناهندگان گفته است به سبب مسلمان و شیعه بودن مورد هدف قرار گرفته، اموالش توقیف و خانه اش به آتش کشیده شده و قبل از آمدن به ایران بارها مجبور به فرار شده است.
وی افزود: ما ایران را برای پذیرش و میزبانی کردن از میلیونها افغانی بی سرپناه در چهار دهه گذشته تحسین می نماییم اما حال جامعه بین المللی باید پشتیبانی از همسایگان افغانستان را بیشتر کند و تعدادی از مسئولیت ها را به دوش بکشد تا که به این کشورها برای پذیرش پناهندگان یاری برساند.
به نوشته سایت شورای پناهندگان نروژ، تمام کشورهای غنی باید کمک های خود به کشورهای پذیرای مهاجران افغان را بالا برند و مرزهای شان رو به روی تمام کسانی که از نزاع فراری هستند، باز نگه دارند.