وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان؛ کرزای: فرصت به دست آمده برای آخر خشونت در افغانستان نباید از دست برود

آذر: رئیس جمهور پیشین افغانستان با بیان اینکه حوادث تروریستی اخیر نشان داده است که با استقرار صلح دایمی و تحکیم امنیت و ثبات هنوز فاصله داریم، اظهار داشت: بدون تردید مشکلات اقتصادی و امینتی افغانستان بر منطقه و بخصوص بر کشور های همسایه تأثیر ناگواری خواهد داشت و تا وقتی که بی ثباتی در افغانستان ادامه یابد کشور های همسایه و منطقه هم از آن به شدت متاثر خواهند شد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، حامد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان طی سخنانی در وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان عنوان کرد: بر مبنای ارزش های دین اسلام و اصول بنیادین در روابط بین الملل مبنای استوار تعامل مسلمانان با سایر ملل التزام به نیکی و عدالت است. بنابر این با عنایت به اینکه محوریت نیکی و عدالت در روابط بین المللی مزیت نسبی فرهنگ و تمدن اسلامی شمرده می شود، ایجاب می کند که مسلمانان با رویکرد فرهنگی و تمدنی در عرصه بین المللی و روابط با سایر جوامع بشری ظاهر شوند و هویت و پیام واقعی دین اسلام را به جهانیان عرضه بدهند.
وی با بیان اینکه افغانستان هرچند حدود چهار دهه آتش و صدمه جنگ را مظلومانه تحمل کرده اما افتخار دارد که از فتنه و منازعه مذهبی در امان است، اظهار داشت: حوادث تروریستی اخیر که در کابل، قندوز و قندهار با نام داعش صورت گرفت و قلب تمام مردم ما را جریحه دار کرد، حقیقتا دسیسه ای ضد افغانستان برای دوام بی ثباتی و به منظور تعقیب اهداف سیاسی بیگانگان در منطقه است.
رئیس جمهور پیشین افغانستان تصریح کرد: داعش پدیده ای وارداتی است که با دیانت تاریخ و فرهنگ جامعه افغانی هیچ وجهه سازوگاری ندارد.
اگر به صورت دقیق تر به قضایای افغانستان نگاه نماییم، روشن می شود که افغانستان و مسایل آن در چهل سال گذشته بخصوص در جهان اسلام یا مورد غفلت بوده و یا به گونه گزینشی و موردی به آن پرداخته شده است.
کرزی اضافه کرد: همه می دانند که افغانستان در اثر تجاوز پی در پی قدرت های جهانی و مداخلات منطقه ای بارها شاهد جنگ های خونین و طولانی بوده و ملت مسلمان افغانستان به خاطر دین و سرزمین اسلامی شان سالهای متمادی به جهاد و دفاع پرداختند.
وی ضمن اشاره به تحولات اخیر افغانستان، خاطرنشان کرد: تحولات اخیر که سبب فروکش نمودن شعله آتش جنگ و زمینه ساز قطع جنگ و خونریزی در کشور ما دانسته می شود، مورد استقبال ما است و از اینکه امروز مردم افغانستان خبر ناگوار جنگ و کشتار را نمی شوند یا کمتر می شنوند بسیار خرسندیم اما حقیقت این است که وضع دشوار کشور ما و حوادث تروریستی اخیر نشان داده است که با استقرار صلح دایمی و تحکیم امنیت و ثبات هنوز فاصله داریم.
کرزای در ادامه اظهار نمود: موقعیت ژئوپولیتیک افغانستان طوری واقع شده که تحولات داخلی افغانستان با اوضاع بیرونی و به گونه خاص با اوضاع منطقه پیوند ناگسستنی دارد و اما درست و سنجیده آن است که کلید حل مساله را در گام نخست ما مردم افغانستان در داخل کشور خود جستجو نماییم. به این منظور ما چاره مساله افغانستان را در مشورت و رفتن به مردم افغانستان می دانیم؛ چونکه که ثبات سیاسی و برقراری صلح پایدار بدون جلب رضایت و حمایت مردم بدست نمی آید.
این دیپلمات پیشین افغانستان همینطور بیان نمود: افغانستان به لحاظ تاریخی و فرهنگی در جهت ایجاد مشروعیت و تحکیم اقتدار حاکمیتی دارای تجربه طولانی و برخوردار از مکانیزم های سنتی و مردمی خاص خود است که توسل به آن در شرایط کنونی هم موثر و ضروری و غیر قابل اجتناب است.
وی با تکیه بر اینکه فرصت به دست آمده در افغانستان برای رهایی از جنگ و خشونت و برقراری صلح و ثبات دایمی نباید از دست برود، اظهار داشت: به علت تأثیر متقابل اوضاع سیاسی افغانستان و منطقه بخصوص در عرصه اقتصاد و امنیت ما نیازمند همکاری بیشتر و همراهی بهتر کشور های منطقه هستیم. بدون تردید مشکلات اقتصادی و امنیتی افغانستان بر منطقه و بخصوص در کشور های همسایه تأثیر ناگواری خواهد داشت و تا وقتی که بی ثباتی در افغانستان ادامه یابد کشور های همسایه و منطقه هم از آن به شدت متاثر خواهند شد. از کشور های همسایه و بخصوص جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که برای ثبات و امنیت خود و منطقه با افغانستان همکاری صادقانه کنند.
رئیس جمهور پیشین افغانستان با خطاب قرار دادن کشورهای دخیل در قضایای افغانستان اظهار داشت: از جامعه جهانی بخصوص قدرت های بزرگ دخیل در قضایای افغانستان می خواهیم که اگر واقعا نگران امنیت خود و جهان هستند و به تعهدات شان در برابر افغانستان و مردم افغانستان استوارند در این مرحله مهم و حیاتی برای ایجاد صلح و ثبات و عبور از وضع شکننده و دشوار کنونی با مردم افغانستان همکاری کنند. در غیر آن صورت صدمه و ضربه جبران ناپدیزی به افغانستان، منطقه و جهان وارد خواهد شد.

منبع: