در فراکسیون دیپلماسی سلامت تاکید شد نظارت مجلس بر روش اجرای قانون پیش گیری از سرطان های شایع زنان

آذر: رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم مجلس شورای اسلامی از بررسی اقدامات انجام شده برای اجرای قانون مربوط به غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان های شایع زنان در جلسه این فراکسیون آگاهی داد و اظهار داشت که این فراکسیون بطور جدی موضوع غربالگری و پیش گیری از سرطان های شایع زنان را دنبال می کند.
زهرا شیخی در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم، اظهار داشت: در این نشست نمایندگانی از وزارتخانه های بهداشت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پژوهشکده سرطان، تامین اجتماعی و بیمه سلامت گزارشی درباره اجرای مصوبه هیات وزیران ارائه کردند که برمبنای آن باید تشخیص سریع سرطان های شایع در زنان بصورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
وی توضیح داد: طبق این مصوبه وزارتخانه های مختلف و سازمان های برنامه و بودجه مکلف شدند به استناد بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به تشخیص سریع سرطان های شایع زنان بپردازند، البته این مصوبه دارای شرط و شروط هایی هم هست. رویکرد اساسی ما پیش گیری از بیماریها است، سرطان بیماری است که وقتی یک مادر به آن مبتلا می شود خانواده را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد آن هم در وضعیت اقتصادی فعلی که فشارها غیرقابل تحمل بوده و خانواده ها بسیار لطمه پذیر هستند.
رییس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم مجلس شورای اسلامی رویکرد این فراکسیون را توجه به اصل پیشگیری بر درمان عنوان و اظهار نمود: ما اجرای این مصوبه دولت برای تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتن تشخیص سریع سرطان های شایع در زنان را دنبال می نماییم.
شیخی با انتقاد از حضور پیدا نکردن معاونان وزرا در این نشست، اظهار داشت: این به مفهوم نبود نگاه عمیقی به اهمیت این مساله است اما نباید از واقعیت های علمی چشم پوشی کرد. ممکنست خیلی از آمارهای مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیرواگیر خصوصاً سرطان های شایع باشد بدین جهت باید دستگاه های مرتبط پاسخگو بوده و کارشان را بصورت جدی دنبال کنند. اساسا ترک فعل دستگاهها از چشم مجلس مفغول نمی ماند.
شیخی در جمع بندی اظهار نمود: بعد از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته قرار شد با لطمه شناسی، راهکارهای اساسی را برای حل مشکل و عملیاتی و اجرائی شدن دقیق تر بحث غربالگری و پیش گیری از سرطان دنبال نماییم.

منبع: