طرح ساماندهی صنعت خودرو مجدد به مجلس بازگشت

آذر: شورای نگهبان باردیگر با مصوبه مجلس درباب آزادسازی واردات خودرو مخالفت کرد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، شورای نگهبان با استناد به نامه رییس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام باردیگر طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته و آنرا به مجلس بازگردانده است.
در نامه شورای نگهبان به رییس مجلس شورای اسلامی، آمده است که طرح ساماندهی صنعت خودرو که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم آبان ماه یک هزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نطر می گردد:
با توجه به نامه شماره ۱۰۱۳۴۲/۰۱۰۱ مورخ۱۴۰۰/۸/۲۶ رییس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نطام، که عینا به پیوست ارسال می گردد خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور نامه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
تصویر نامه رییس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به شورای نگهبان:

به گزارش آذر به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح ساماندهی صنعت خودرو نسبت به آزاد سازی کاردات خودرو بمنظور ایجاد رقابت در بازار داخل اقدام نمودند که این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
مجددا نمایندگان مجلس در اصلاحاتی که در تاریخ ۲۶ ابان در صحن مجلس بر روی طرح ساماندهی صنعت خودرو بمنظور تامین نظر شورای نگهبان انجام دادند، مصوب کردند که هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

منبع: