بازدید سرزده دادستان تهران از سه دادسرا

آذر: در ادامه بازدیدهای میدانی دادستان عمومی و انقلاب تهران از دادسراها، علی صالحی از سه دادسرای تهران بازدید نمود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا و به نقل از قوه قضاییه؛ طبق اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در ادامه بازدیدهای میدانی دادستان عمومی و انقلاب تهران از دادسراها بمنظور ارزیابی عملکرد و گفت وگوی چهره به چهره با قضات، کارکنان و مراجعه کنندگان واحدهای کشیک قضایی، علی صالحی از سه دادسرای تهران بازدید کرد.
عصر روز یکشنبه ۲۱ آذر، دادستان تهران در جریان این بازدیدهای سرزده از نواحی ۷، ۲۴ و ۲۶ دادسراهای تهران، علاوه بر گفت و گو با تعدادی از مراجعه کنندگان و بررسی مسائل آنها، با سرکشی از واحدهای کشیک وضعیت رسیدگی ها خصوصاً اوقات رسیدگی، تصمیمات و دستورات قضایی صادر شده را بررسی کرد و روند رسیدگی به پرونده ها را مورد نظارت و ارزیابی قرار داد.
دادستان تهران در این بازدیدها بر تکریم ارباب رجوع، جلب رضایت مردم، رعایت موازین قانونی و حفظ حقوق شاکی و متهم در رسیدگی های قضایی اصرار کرد و اظهار داشت: رسالت دستگاه قضایی پاسخگویی بموقع و جلب رضایتمندی مردم در رسیدگی های قضایی است.
وی همین طور بر لزوم توجه به کاهش اطاله دادرسی اصرار کرد و اضافه کرد: علاوه بر این باید تعیین تکلیف پرونده های معوق بصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.