وزیر کشور: باید برای کشور نظام ملی نوآوری تعریف نماییم

به گزارش آذر وزیر کشور با اعلان اینکه بر طبق اسناد بالادستی 50 درصد اقتصاد کشور باید دانش بنیان باشد، اظهار داشت: امروزه فاقد نظام نوآوری در کشور هستیم و باید آنرا تعریف نماییم.

به گزارش خبرنگار علم و آموزش ایرنا، احمد وحیدی روز پنجشنبه در مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر کشور در نمایشگاه بین المللی تهران اظهار نمود: در بیانیه گام دوم انقلاب نخستین بخشی که به آن توجه شده است، بحث پژوهش است.

وی با اعلان اینکه دانش بنیانی اقتصاد در اسناد بالادستی پیش بینی شده است، اضافه کرد: در این اسناد دیده شده که ۵۰ درصد اقتصاد ما دانش بنیان باشد، وقتی از اقتصاد دانش بنیان صحبت می شود بلافاصله زنجیره ارزش مطرح می شود. بدین سبب باید جایگاه دانش را در زنجیره ارزش بیابیم و برای آن چاره جویی نماییم.

وحیدی اشاره کرد: در زنجیره ارزش نقشه جامع علمی داریم که باید محقق شود برای پیاده سازی آن نیاز به نظام ملی نوآوری است. امروز ما فاقد این نظام هستیم و باید آنرا تعریف نماییم و برای تحقق آن به دانش در سطح ملی نیاز داریم.

وزیر کشور با اعلان اینکه برای تولید محصول نیاز به سه مولفه دفاتر طراحی زبده، مراکز توسعه فناوری و مراکز مطالعه آینده هستیم، اضافه کرد: با اهمیت ترین زنجیره مادر دانش، طراحی است و باید مراکز توسعه فناوری داشته باشیم.

وحیدی با اشاره به این که یکی از وظایف استانداران پرداختن به مسایل فناوری و رفع مشکلات با بهره گیری از فناوری است، اضافه کرد: این امر به استانداران ابلاغ گردیده است، یکی از ارزیابی های عملکردی استانداران در وزارت کشور این است که چطور از کارهای فناوری حمایت کرده اند.

وی بیان کرد: شورای فناوری در استانها تشکیل می شود که باید مسائل و چالش های استانها در آن پیگیری شود. هم اکنون ۹ استان کویری داریم و باید مسائل و مشکلات این استانها در این شوراها رفع گردد.

وزیر کشور با اشاره به این که مشکل آب و آلودگی هوا در استانها را باید با بهره گیری از فناوری حل کرد، تصریح کرد: درباب مسئله آب و کشاورزی تعدادی از استانها، استانداران موظف می باشند حمایت کامل انجام دهند، در این خصوص صندوق استانی پیش بینی شده است که در اختیار استانداران و شورای برنامه ریزی استانها قرار داشته و باید به مسائل استانی بپردازد.

منبع: