الحاق سه بالگرد جدید به ناوگان پروازی هوانیروز نداجا

آذر: هرمزگان با حضور امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی بالگرد SH3D – 316، هوانا و BH.7 و هواپیمای فرند شیپ به ناوگان پروازی هوانیروز نداجا الحاق شد.

صبح امروز یکشنبه (۲۸ آذرماه) مراسم الحاق دو بالگرد SH۳D و دو فروند هواپیمای فرند شیپ و هوانا و با حضور رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش امیر دریادار حبیب الله سیاری در بندرعباس انجام شد.

با ۸۲ هزار و ۱۹۲ نفر ساعت تلاش متخصصان هوادریا نیروی دریایی راهبردی ارتش و متخصصین حوزه هواپیمایی و دفاعی کشور، بالگرد SH۳D، هواپیمای فرندشیپ F۲۷ و هواناو (هاورکرافت) BH۷ الحاق شد.

متخصصین هوادریا نداجا با ۱۱۰۰۰ نفر ساعت تلاش مداوم بر روی بالگرد SH۳D این بالگرد رزمی دریایی را بهسازی و نوسازی کامل کردند.

متخصصین حوزه هواپیمایی و دفاعی کشور با ۲۹۴۹۲ نفر ساعت کار مداوم بر روی هواپیمای بال ثابت F۲۷ این هواپیمای رزمی دریایی را بهسازی و نوسازی کامل کردند. همین طور متخصصین حوزه هواپیمایی و دفاعی کشور با ۸۴۷۰۰ نفر ساعت کار مداوم بر روی هواناو (هاور کرافت) BH۷ این هواناو رزمی دریایی را بهسازی و نوسازی کامل کردند.

منبع: