با رأی اعضای شورای مرکزی؛ میرسلیم در ریاست شورای مرکزی حزب موتلفه ابقا شد

سید مصطفی میرسلیم با رای اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، رئیس شورای مرکزی دوره سیزدهم حزب شد.

به گزارش آذر به نقل از مهر، بعد از برگزاری اولین نشست شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در دوره سیزدهم، «سید مصطفی میرسلیم» با رای اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، رئیس شورای مرکزی دوره سیزدهم حزب شد.
همچنین «حسین انواری» بعنوان نایب رییس شورای مرکزی اسلامی انتخاب گردید.
«حسن پزشکیان» و «امیر نظیفی» هم بعنوان منشی های هیئت رئیسه شورای مرکزی با رای اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، شدند.

منبع: