تور یک روزه آموزشی فرماندهان سپاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح

تور یک روزه آموزشی تعدادی از فرماندهان سپاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح اجرا شد.

به گزارش آذر به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، تعدادی از فرماندهان سپاه در تور یک روزه ای ضمن شرکت در یک کارگاه آموزشی، با حضور در بخش های مختلف دادسرا و دادگاه های نظامی تهران از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفتند.

حاضران در این تور آموزشی را ۲۱ تن از فرماندهان شرکت کننده در دوره دوم شهید سلیمانی دانشگاه فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامل برخی از فرماندهان سپاه های استانی، جانشینان فرماندهان سپاه های استانی، معاونان هماهنگ کننده و عملیات سپاه های استانی و چند تن از فرماندهان سپاه شهرستان ها تشکیل می دادند.

دانش آموختگان، ابتدا در یک کارگاه آموزشی در جریان پروسه دادرسی در دادسرا و دادگاه های نظامی قرار گرفتند.

محمدرضا یزدانیان معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در این کارگاه آموزشی اظهار داشت: دادگاه های نظامی برمبنای اصل ۱۷۲ تنها محکمه اختصاصی هستند که در قانون اساسی جایگاه دارند و به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیروهای مسلح و سایر جرایمی که به سبب قانون در صلاحیت این مرجع است، رسیدگی می کنند.

وی با اشاره به تاریخچه تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح، اظهار داشت: پیش از انقلاب مجموعه ای تحت عنوان دادرسی ارتش به جرایم نظامیان رسیدگی می کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نهادهایی همچون سازمان قضایی ارتش، دادگاه های انقلاب ارتش و دادسرا و دادگاه های عمومی و انقلاب سپاه پاسداران تشکیل شد و در نهایت در سال ۶۴ با تصویب قانون دادرسی نیروهای مسلح و ادغام همه آنها، سازمان قضایی نیروهای مسلح شکل گرفت.

یزدانیان در ادامه به تشریح ماموریت ها، ساختار و صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح پرداخت و تعدادی از جرایم مهم نظامی را تبیین کرد.

فرماندهان در ادامه، از دفتر دادسرا و شعب دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام دادسرای نظامی همین طور شعب دادگاه های نظامی تهران بازدید کردند و از نزدیک در جریان نحوه دادرسی در سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفتند.