حسینی پور: جهاد دانشگاهی نماد تفکر ما می توانیم است

به گزارش آذر نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به مسؤلان مختلف کشور می گویم که یقین داشته باشید اگر برای حل مشکلات موجود در بخش ها و صنایع مختلف از جهاد دانشگاهی بخواهند ورود کند، همانطور که در موضوعات نانو، موشک و هسته ای ورود کردیم و موفق بودیم و به دستاوردهای خوبی دست یافتیم، می توانیم موفق شویم.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، سید ناصر حسینی پور، نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه «امروز در کشور با دو گفتمان «ما می توانیم» و «ما نمی توانیم» مواجهیم، اظهار نمود: تفکر جهادی تفکری است که وقتی سوخت مورد نیاز برای راکتور تهران را در اختیار ما قرار ندادند، فردی مانند مجید شهریاری با تفکر جهاد دانشگاهی می آید و با هزینه شخصی خود صفحات سوخت ۲۰ درصد را برای راکتور تهران می سازد. از طرفی تفکر دیگری هم وجود داشته که می گفته ما نمی توانیم و باید نیاز خویش را وارد نماییم و در این واردات امتیازاتی به غربی ها بدهیم و پا روی عزت خود بگذاریم.
وی تصریح کرد: جهاد دانشگاهی نماد تفکر ما می توانیم در عرصه رضایت خلق و خالق و در تراز نظام جمهوری اسلامی است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در عرصه حاکمیت و حکمرانی دو نگاه وجود دارد که نمایندگان مجلس باید سهم خویش را نسبت به آن پیدا کنند؛ نگاه اول نگاه کسانی که هنوز معتقد نیستند که باید از ظرفیت های داخلی نظیر جهاد دانشگاهی در دوران تحریم استفاده نماییم و نگاه دوم نگاه افرادی است که معتقد به این مورد هستند؛ نگاه دوم نگاهی است که در دولت آقای رئیسی باید پررنگ تر باشد.
حسینی پور اظهار داشت: من به مسؤلان مختلف کشور می گویم که یقین داشته باشید اگر برای حل مشکلات موجود در بخش ها و صنایع مختلف از جهاد دانشگاهی بخواهند ورود کند، همانطور که در موضوعات نانو، موشک و هسته ای ورود کردیم و موفق بودیم و به دستاوردهای خوبی دست یافتیم، می توانیم موفق شویم.

منبع: