در دیدار درویشیان؛ بذرپاش: بازرسی چشم بینای دولت در ارتقای سلامت اداری است

به گزارش آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور با برشمردن اهمیت جایگاه بازرسی در سازمان های مختلف اجرایی، آنها را چشم بینای دولت دانست که می توانند کمک شایانی به ارتقای سلامت اداری در دستگاههای مختلف ملی کنند.

به گزارش آذر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، حجت الاسلام حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و نماینده ویژه رئیس جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاههای اجرایی، با حضور در دیوان محاسبات کشور با مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور دیدار نمود.
در این دیدار، بذرپاش ضمن اشاره به اهمیت فعال سازی کنترل های داخلی دستگاه ها و یادآوری تکالیف قانونی در اینباره، از کمک دیوان محاسبات با هدف کاهش انحراف در اجرای قوانین و اجرای بودجه سنواتی دستگاه ها اطلاع داد.
وی با برشمردن اهمیت جایگاه بازرسی در سازمان های مختلف اجرایی، آنها را چشم بینای دولت دانست که می توانند کمک شایانی به ارتقای سلامت اداری در دستگاههای مختلف ملی و استانی داشته باشند و به هیئت های حسابرسی مستقر در دستگاه ها کمک مطلوبی کنند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور سیاستگذاری صحیح اقتصادی و شناسایی بسترهای فساد و کوشش برای انسداد مسیرهای نفوذ مفسدین را جزو مهم ترین اقدامات در جهت تحقق شعار «پیشگیری به جای مچ گیری» اعلام نمود و اختیارات تفویضی رئیس جمهور و هیئت وزیران به دفتر بازرسی مطابق اصل ۱۲۷ قانون اساسی را فرصت بسیار مناسبی برای این مهم دانست.
حجت الاسلام درویشیان هم با تقدیر از اقدامات ابتکاری اخیر دیوان محاسبات، از این دستگاه نظارتی بعنوان بازوی مهم در پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی یاد کرد و ضمن اشاره به روحیات فسادستیزی ریاست محترم جمهور، خواهان همراهی بیشتر دیوان با دفتر بازرسی رئیس جمهور جهت مبارزه با فساد شد.