با پیشنهاد مرعشی و رأی اعتماد شورای مرکزی؛ هیئت اجرایی حزب کارگزاران سازندگی انتخاب شدند

به گزارش آذر اعضای هیئت اجرایی حزب کارگزاران سازندگی ایران که از جانب حسین مرعشی، پیشنهاد شده بودند، از شورای مرکزی رای اعتماد گرفتند.

به گزارش آذر به نقل از مهر، جلسه این هفته شورای مرکزی حزب به ریاست محسن هاشمی و به صورت حضوری و آنلاین برگزار گردید.
در ابتدای این نشست، چارت جدید حزب از جانب غلامرضا پناه، دبیر کمیته تشکیلات عرضه شد و با رای شورای مرکزی به تصویب رسید.
در ادامه، حسین مرعشی، دبیرکل کارگزاران سازندگی ایران اعضای پیشنهادی خود برای هیئت اجرایی حزب را بر مبنای چارت جدید عرضه کرد که با رای اعتماد شورای مرکزی، اعضای این هیئت انتخاب شدند.
بر این اساس، علی هاشمی بعنوان معاون سیاسی و اجتماعی، فائزه هاشمی بعنوان معاون فرهنگی و آموزشی، امیر اقتناعی بعنوان معاون اجرایی و هماهنگی و هادی حدادی بعنوان معاون طرح و برنامه انتخاب شدند.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی هم به ریاست دفتر حقوقی حزب انتخاب|شد.
اعضای هیئت عامل امور استانهای حزب کارگزاران سازندگی ایران هم شامل علی جمالی، جهانبخش خانجانی، امیر اقتناعی و شهربانو امانی انتخاب شدند.
همچنین مصطفی پهلوانی بعنوان مشاور دبیرکل و مدیر روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی ایران انتخاب|شد.
در ادامه این جلسه، ولی الله افخمی دبیر کمیته اقتصادی گزارشی درباره لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ عرضه کرد و اعضای شورای مرکزی حزب به عرضه نقطه نظرات خود در این رابطه پرداختند.